1/ Ví VND là gì?

Ví VND tại Remitano dùng để lưu trữ tiền Việt hỗ trợ cho khách hàng có thể mua Bitcoin/Ethereum/… mà không phải mất thời gian chờ người bán xác nhận, giao dịch sẽ được hoàn thành ngay tức khắc nếu bạn có số dư VND tại Remitano. Với chức năng này bạn chỉ cần nạp tiền vào Remitano và sau đó bạn có thể mua Bitcoin/Ethereum/… từ người bán tại danh sách người bán hoặc tạo quảng cáo mua. Người bán cũng có thể chọn sử dụng Ví VND khi bán, tiền sẽ được cộng vào tài khoản Remitano, bạn có thể sử dụng số tiền này để tiếp tục giao dịch hoặc rút về tài khoản ngân hàng của bạn bất cứ khi nào.

Nếu bạn chưa có tài khoản Remitano?

Đăng ký tài khoản ngay

2/ Hướng dẫn nạp VND

Bạn vui lòng thực hiện cách bước như sau:

Bước 1:  Bạn chọn BẢNG ĐIỀU KHIỂN > VÍ

Huớng dẫn NẠP để mua tiền ảo và RÚT tiền tại Ví VND trên Remitano

Bước 2: Bạn tìm đến mục VÍ Vietnamese Đồng và mở lệnh nạp

Huớng dẫn NẠP để mua tiền ảo và RÚT tiền tại Ví VND trên Remitano

Bước 3: Bạn chọn ngân hàng mà bạn muốn sử dụng để gửi tiền, nhập số tiền và nhấn NẠP

Huớng dẫn NẠP để mua tiền ảo và RÚT tiền tại Ví VND trên Remitano

Bước 4: Đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của bạn – Chuyển khoản đúng số tiền, nội dung và thông tin người nhận như hình hệ thống cung cấp. Nếu bạn chuyển đúng thông tin được cung cấp thì số tiền của bạn sẽ được cộng tự động vào tài khoản Remitano.
Lưu ý: Bạn phải sử dụng ngân hàng có tên chủ khoản trùng khớp với tên tài liệu đã xác minh tại Remitano hoặc không bạn sẽ phải tiến hành xác minh bổ sung nếu số tiền được nạp từ tài khoản ngân hàng không chính chủ. Remitano sẽ tiến hành hoàn trả các khoản tiền không xác minh được sau 2 tháng.

Huớng dẫn NẠP để mua tiền ảo và RÚT tiền tại Ví VND trên Remitano

Bước 5: Sau khi chuyển khoản thành công, hãy chụp lại ảnh thông báo chuyển khoản thành công của bạn để làm bằng chứng gửi cho sàn qua nút “GỬI BẰNG CHỨNG THANH TOÁN”.

Huớng dẫn NẠP để mua tiền ảo và RÚT tiền tại Ví VND trên Remitano

Lưu ý: Nếu số tiền trong lệnh nạp không trùng với số tiền bạn muốn nạp, hoặc trong quá trình chuyển khoản có chút vấn đề bạn có thể nhấn vào “Huỷ lệnh nạp của tôi” để tạo lệnh mới.

3/ Hướng dẫn rút VND

Bước 1:  Bạn chọn BẢNG ĐIỀU KHIỂN > VÍ

Huớng dẫn NẠP để mua tiền ảo và RÚT tiền tại Ví VND trên Remitano

Bước 2: Bạn vào Bảng điều khiển > Ví > Vietnamese Đồng > Rút tiền

Huớng dẫn NẠP để mua tiền ảo và RÚT tiền tại Ví VND trên Remitano

Bước 3: Nhập số tiền bạn muốn rút

Huớng dẫn NẠP để mua tiền ảo và RÚT tiền tại Ví VND trên Remitano

Nếu bạn chưa có tài khoản nhận tiền hãy chọn TẠO TÀI KHOẢN MỚI để thêm tài khoản nhận tiền.

Huớng dẫn NẠP để mua tiền ảo và RÚT tiền tại Ví VND trên Remitano

Bước 4: Nhập mã Authy để xác nhận thêm tài khoản rút tiền > Xác nhận

Lưu ý nếu bạn chọn tin tưởng thiết bị này thì các lần thực hiện kế tiếp Remitano sẽ không yêu cầu bạn nhập mã Authy nữa. Như hình dưới là không chọn tin tưởng thiết bị này.

Huớng dẫn NẠP để mua tiền ảo và RÚT tiền tại Ví VND trên Remitano

Bước 5: Nhập số tiền bạn muốn rút, chọn ngân hàng > Xác nhận

Huớng dẫn NẠP để mua tiền ảo và RÚT tiền tại Ví VND trên Remitano

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin của bạn và bấm “Rút tiền” để hoàn thành yêu cầu rút VNĐ.

Nếu thông tin rút tiền của bạn không chính xác hãy nhấn “Huỷ” để chỉnh sửa lại thông tin và thực hiện lại các bước rút như ban đầu.

Huớng dẫn NẠP để mua tiền ảo và RÚT tiền tại Ví VND trên Remitano

Bước 7: Nhập mã Authy để xác nhận lệnh rút này là của bạn thực hiện > Xác nhận

Lưu ý nếu bạn chọn tin tưởng thiết bị này thì các lần thực hiện kế tiếp Remitano sẽ không yêu cầu bạn nhập mã Authy nữa. Như hình dưới là không chọn tin tưởng thiết bị này.

Huớng dẫn NẠP để mua tiền ảo và RÚT tiền tại Ví VND trên Remitano
  • Kiểm tra lịch sử rút VNĐ

https://remitano.com/btc/vn/dashboard/wallets/vnd/history/withdrawal

Đăng ký tài khoản